Xoài tượng da vàng

Xoài tượng có quả to trừng 0.5kg đến 1 kg. thì dùng để ăn sống, chấm nước mấm đường thì rất tuyệt. Trái rất to, ăn giòn chua nhẹ, có thể chấm muối ớt cũng được.

Danh mục:
Share:

Mô tả

Xoài tượng có quả to trừng 0.5kg đến 1 kg. thì dùng để ăn sống, chấm nước mấm đường thì rất tuyệt. Trái rất to, ăn giòn chua nhẹ, có thể chấm muối ớt cũng được.

Một số hình ảnh xoài tượng da vàng: