Xoài cấp đông

Xoài Cấp Đông với chất lượng sản phẩm được đảm bảo về độ lạnh sâu, độ tươi sản phẩm sau khi đông lạnh, màu sắc và hương vị của xoài vẫn được bảo quản sau khi rã đông.

Share:

Mô tả

Xoài Cấp Đông với chất lượng sản phẩm được đảm bảo về độ lạnh sâu, độ tươi sản phẩm sau khi đông lạnh, màu sắc và hương vị của xoài vẫn được bảo quản sau khi rã đông.

Xoài chứa nhiều kalo và nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C; vitamin A; vitamin B6 và một số vitamin B khác. Xoài còn chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho cơ thể.