Sầu riêng

Sầu riêng là loại trái cây được trồng phổ biến ở các nước Đông Nam Á, được người dân ở đây xem là vua của các loại trái cây. Nó có vị ngọt, béo, mùi thơm mạnh.

Danh mục:
Share:

Mô tả

Sầu riêng là loại trái cây được trồng phổ biến ở các nước Đông Nam Á, được người dân ở đây xem là vua của các loại trái cây. Nó có vị ngọt, béo, mùi thơm mạnh. Đây là đặc trưng khiến nhiều người cực kỳ thích Sầu riêng nhưng cũng khiến nhiều người không ăn được hoặc ghét nó.
Các nước trồng nhiều Sầu riêng ở Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.
Ở Việt Nam có nhiều giống Sầu riêng khác nhau: Ri6, Monthong (giống chủ lực của Thái Lan), bí rợ, khổ qua xanh, chuồng bò, Chín hóa…

Đặc trưng của Sầu riêng VN so với các nước phát triển là: vị rất béo, rất ngọt, mùi rất nặng (người chịu được thì nói thơm, không chịu được thì nói khó ngửi), rất mau hư… Nói chung là cái gì cũng nhất. Do những cái nhất này mà trái cây/sầu riêng của VN khó xuất khẩu.