Quýt đường

Quýt từ quả đến lá là một vị thuốc hay chữa bệnh trong Đông Y . Quả quýt trông rất đẹp mắt, vừa là loại quả ngon vừa là vị thuốc quý.

Danh mục:
Share:

Mô tả

Quýt từ quả đến lá là một vị thuốc hay chữa bệnh trong Đông Y . Quả quýt trông rất đẹp mắt, vừa là loại quả ngon vừa là vị thuốc quý.

Hình ảnh quýt đường: