Ớt sấy khô

Ớt là loại gia vị được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là ớt sấy khô. Do thời gian bảo quả được lâu, trọng lượng, kích thước giảm nên trong các ngành công nghiệp thực phẩm, bột ớt sấy khô chủ yếu được sử dụng.

Share:

Mô tả

Ớt là loại gia vị được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là ớt sấy khô. Do thời gian bảo quả được lâu, trọng lượng, kích thước giảm nên trong các ngành công nghiệp thực phẩm, bột ớt sấy khô chủ yếu được sử dụng.

Hình ảnh ớt sấy khô: