Địa chỉ

1061, QL 30, Tổ 1, Khóm 1, P.11, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Website

https://xoaikimnhungdongthap.com

Điện thoại

(+84) 919.667.061 - (+84) 944.387.638